Książka Adresowa SGH

Szukaj
Logowanie

SGH

Adres al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa
Telefon +48 22 564 60 00
Faks +48 22 849 53 12
Adres email informacja (w domenie sgh.waw.pl)
WWW http://www.sgh.waw.pl/
Rektor prof. dr hab. Tomasz SZAPIRO
Prorektor ds. Dydaktyki i Studentów prof. dr hab. Piotr OSTASZEWSKI
Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą prof. dr hab. Marek GRUSZCZYŃSKI
Prorektor ds. Zarządzania prof. dr hab. Marek BRYX
Kanclerz dr Bartosz GRUCZA   tel. 9600
Zastępca Kanclerza mgr Ewa WIERZBIŃSKA   tel. 9600
inż. Bartłomiej ŚWIECH   tel. 9600

Jednostki