Szanowna Pani, Szanowny Panie,

Z uwagi na tempo zmian w otoczeniu (i – w efekcie – nowe oczekiwania formułowane przez pracodawców pod adresem uczelni i jej absolwentów, różnorodność i zmienność ścieżek zawodowych) oraz z uwagi na konkurencję na rynku usług edukacyjnych i rynku pracy, wiedza na temat kompetencji absolwentów i ich użyteczności ma dla uczelni i dla kolejnych roczników jej absolwentów kapitalne znaczenie. Celem tego badania jest właśnie zebranie danych oraz opinii na temat kompetencji absolwenta SGH, w tym również Pana(i) jako reprezentanta(tki) tej grupy.

Wypełnione przez Pana(ią) na różnych etapach kariery zawodowej ankiety pomogą nam bliżej poznać i lepiej zrozumieć związki zachodzące między treściami programów kształcenia, procesem studiowania, efektami kształcenia oraz przebiegiem i rezultatami karier zawodowych absolwentów SGH. Ich wyniki stanowić będą dla nas cenne źródło wniosków towarzyszących ocenie dydaktyki i warunków studiowania. Zebrane informacje posłużą jako materiał źródłowy przydatny w pracach zespołów zajmujących się planowaniem strategicznym oraz doskonaleniem studiów ekonomicznych w naszej Szkole. Ponadto wykorzystywane będą również na potrzeby rankingów, krajowych i międzynarodowych, co – potencjalnie – może przyczynić się do podniesienia prestiżu SGH, utrwalenia jej czołowej pozycji na rynku edukacyjnym w Polsce i Europie oraz podniesienia wartości dyplomu jej absolwentów. W sytuacji, gdy znikają z rynku państwowe dyplomy, a pojawiają się dyplomy uczelniane, jest to szczególnie istotne.

Gwarantujemy poufność Pana(i) danych i odpowiedzi zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. Wyniki badania prezentowane będą wyłącznie w postaci zbiorczych zestawień i wniosków o charakterze ogólnym. Wypełnienie ankiety polega na zaznaczeniu właściwej odpowiedzi. Pytania wymagające innej formy odpowiedzi zaopatrzone są we wskazówki. Wypełnienie ankiety zajmie Panu(i) około 15 minut.

Dziękujemy za poświęcony czas i wypełnienie ankiety.

Ankieta I Kompetencje absolwenta SGH (na wyjściu z Uczelni)
Ankieta II Przejście z edukacji do zatrudnienia (po 6 miesiącach od ukończenia studiów)
Ankieta III Losy zawodowe absolwentów SGH (po 3, 5 i 10 latach pracy)
Ankieta I Kompetencje absolwenta SGH (na wyjściu z Uczelni)
Ankieta II Przejście z edukacji do zatrudnienia (po 6 miesiącach od ukończenia studiów)
Ankieta III Losy zawodowe absolwentów SGH (po 3, 5 i 10 latach pracy)
Ankieta V: Przejście z edukacji do zatrudnienia (po 6 miesiącach od ukończenia studiów doktoranckich)
Ankieta VI: Losy zawodowe absolwentów SGH (po 3, 5, 10 latach pracy)


Studia I stopnia

 


Studia II stopnia

 


Studia III stopnia